۰۹۳۵۷۴۵۳۸۲۹
توریپس | همه تورها

تورهای پیش رو

تور ویژه جزیره هرمز

تاریخ حرکت:1398/8/22
تاریخ برگشت:1398/8/24
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 9:00
سختی:1
محل اقامت: يك شب اقامت در خانه روستايي در جزيره هرمز 🏠
ظرفیت: 5

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:21:30
  ساعت برگشت23:45
 • محل سوار شدن

  میدان احسان جنب ورودی مجموعه ورزشی احسان
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: ندارد
  اتوبوس VIP: دارد
498000 تومان هر نفر

جزئیات

تست رایگان

تاریخ حرکت:1398/8/23
تاریخ برگشت:1398/8/23
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 8:35
سختی:1
ظرفیت: 10

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:8:35
  ساعت برگشت8:35
 • محل سوار شدن

  شیراز
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: دارد
1000 تومان هر نفر

جزئیات

تور دشتک ماسوله فارس

تاریخ حرکت:1398/8/24
تاریخ برگشت:1398/8/24
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 2:00
سختی:2
محل اقامت: ورودی باغی زیبا
ظرفیت: 40

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:7:00
  ساعت برگشت21:00
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: ندارد
72000 تومان هر نفر

جزئیات

تور خانوادگی فاروق

تاریخ حرکت:1398/8/24
تاریخ برگشت:1398/8/24
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 1:30
سختی:2
محل اقامت: ورودی باغ
ظرفیت: 40

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:7:00
  ساعت برگشت21:00
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: ندارد
73000 تومان هر نفر

جزئیات

تور یک روزه تنگه خرم ناز

تاریخ حرکت:1398/8/24
تاریخ برگشت:1398/8/24
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 1:30
سختی:2
ظرفیت: 27

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:7:00
  ساعت برگشت19:00
 • محل سوار شدن

  بعد از ثبت نام اعلام می شود
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: ندارد
78000 تومان هر نفر

جزئیات

تور جزیره هرمز

تاریخ حرکت:1398/8/26
تاریخ برگشت:1398/8/29
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 11:00
سختی:2
محل اقامت: اقامت به صورت گروهی و کف خواب در خانه های روستایی جزیره هرمز
ظرفیت: 24

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:22:00
  ساعت برگشت23:45
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: ندارد
  اتوبوس VIP: دارد
395000 تومان هر نفر

جزئیات

تور جزیره هرمز

تاریخ حرکت:1398/9/5
تاریخ برگشت:1398/9/8
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 11:00
سختی:2
محل اقامت: اقامت به صورت گروهی و کف خواب در خانه های روستایی جزیره هرمز
ظرفیت: 24

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:22:00
  ساعت برگشت23:45
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: ندارد
  اتوبوس VIP: دارد
395000 تومان هر نفر

جزئیات

سفر به سرزمین خیال کویر مصر

تاریخ حرکت:1398/9/12
تاریخ برگشت:1398/9/15
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 9:00
سختی:1
محل اقامت: اقامت به صورت گروهی اقامتگاه زیبای نگارین
ظرفیت: 18

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:15:00
  ساعت برگشت14:00
 • محل سوار شدن

  چمران روبروی بیمارستان حافظ کنار بانک سپه آژانس جهانگردی هدهد
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: ندارد
585000 تومان هر نفر

جزئیات

تور ترکیبی کویر شهداد و کرمان

تاریخ حرکت:1398/9/12
تاریخ برگشت:1398/9/15
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 8:00
سختی:2
محل اقامت: یک شب اقامت در کویر شهداد به صورت گروهی و کف خواب و یک شب اقامت در هتل کرمان
ظرفیت: 25

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:21:00
  ساعت برگشت0:00
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: دارد
545000 تومان هر نفر

جزئیات

تور یزد

تاریخ حرکت:1398/9/19
تاریخ برگشت:1398/9/22
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 7:30
سختی:1
محل اقامت: اقامت به صورت گروهی
ظرفیت: 40

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:23:00
  ساعت برگشت23:45
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: دارد
565000 تومان هر نفر

جزئیات

تور جشن شب یلدا

تاریخ حرکت:1398/9/29
تاریخ برگشت:1398/9/29
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 0:00
سختی:1
محل اقامت: یکی از با غ رستوران های شیک و مجلل داخل شهر
ظرفیت: 100

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:19:00
  ساعت برگشت0:00
 • محل سوار شدن


 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: ندارد
  اتوبوس VIP: ندارد
57000 تومان هر نفر

جزئیات

تور جشن شب یلدا

تاریخ حرکت:1398/9/30
تاریخ برگشت:1398/9/30
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 0:00
سختی:1
محل اقامت: یکی از با غ رستوران های شیک و مجلل داخل شهر
ظرفیت: 100

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:19:00
  ساعت برگشت0:00
 • محل سوار شدن


 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: ندارد
  اتوبوس VIP: ندارد
57000 تومان هر نفر

جزئیات