۰۹۳۵۷۴۵۳۸۲۹
توریپس | همه تورها

تورهای پیش رو

چورت تـــا جنگل ابر

تاریخ حرکت:1398/8/2
تاریخ برگشت:1398/8/6
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 12:00
سختی:3
محل اقامت: یک شب خانه روستایی - یک شب اقامتگاه بومگردی
ظرفیت: 44

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:16:00
  ساعت برگشت13:00
 • محل سوار شدن

  میدان ابولکلام
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: ندارد
699000 تومان هر نفر

جزئیات

ڪویر مصر تـــا کال جنی

تاریخ حرکت:1398/8/3
تاریخ برگشت:1398/8/5
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 9:00
سختی:2
محل اقامت: یڪ شب اقـــامتگـــاه بومگردے
ظرفیت: 44

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:19:00
  ساعت برگشت23:55
 • محل سوار شدن

  میدان ابولکلام
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: ندارد
369000 تومان هر نفر

جزئیات

تست رایگان

تاریخ حرکت:1398/8/6
تاریخ برگشت:1398/8/7
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 8:35
سختی:1
ظرفیت: 10

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:8:35
  ساعت برگشت8:35
 • محل سوار شدن

  شیراز
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: ندارد
  اتوبوس VIP: ندارد
0 تومان هر نفر

جزئیات

تـــالش تـــا اســـالم ( گیلـــان )

تاریخ حرکت:1398/8/6
تاریخ برگشت:1398/8/10
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 14:00
سختی:2
محل اقامت: مجتمع اقامتی
ظرفیت: 25

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:19:00
  ساعت برگشت14:00
 • محل سوار شدن

  میدان ابولکلام
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: ندارد
  اتوبوس VIP: دارد
849000 تومان هر نفر

جزئیات

تور جزایر جنوب-عجایب هفتگانه

تاریخ حرکت:1398/8/7
تاریخ برگشت:1398/8/10
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 10:00
سختی:1
محل اقامت: دو شب اقامت در هتل سه ستاره قشم
ظرفیت: 40

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:21:00
  ساعت برگشت23:00
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: ندارد
575000 تومان هر نفر

جزئیات

تور کویر مصر ( افسون کویر)

تاریخ حرکت:1398/8/15
تاریخ برگشت:1398/8/17
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 12:00
سختی:2
محل اقامت: اقامتگاه به صورت گروهی و کف خواب
ظرفیت: 40

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:19:00
  ساعت برگشت23:00
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: ندارد
385000 تومان هر نفر

جزئیات

سفری به قلب عجایب کویر ایران طبس

تاریخ حرکت:1398/8/21
تاریخ برگشت:1398/8/24
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 8:00
سختی:2
محل اقامت: سه شب اقامت در هتل سنتی زیبا به صورت کف خواب
ظرفیت: 30

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:15:00
  ساعت برگشت15:00
 • محل سوار شدن

  بلوار چمران، روبری بیمارستان حافظ، آژانس هواپیمایی هدهد
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: ندارد
495000 تومان هر نفر

جزئیات