09917458060
توریپس | همه تورها

تورهای پیش رو

تور جزیره هرمز

تاریخ حرکت:1398/9/26
تاریخ برگشت:1398/9/29
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 10:00
سختی:2
محل اقامت: اقامت به صورت گروهی و کف خواب در خانه های روستایی جزیره هرمز
ظرفیت: 24

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:22:00
  ساعت برگشت23:45
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: ندارد
  اتوبوس VIP: دارد
425000 تومان هر نفر

جزئیات

تور جشن شب یلدا

تاریخ حرکت:1398/9/29
تاریخ برگشت:1398/9/29
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 0:00
سختی:1
محل اقامت: یکی از با غ رستوران های شیک و مجلل داخل شهر
ظرفیت: 150

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:19:00
  ساعت برگشت0:00
 • محل سوار شدن


 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: ندارد
  اتوبوس VIP: ندارد
56000 تومان هر نفر

جزئیات

تور یکروزه پولادکف

تاریخ حرکت:1398/9/29
تاریخ برگشت:1398/9/29
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 2:00
سختی:2
ظرفیت: 35

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:7:00
  ساعت برگشت19:00
 • محل سوار شدن

  میدان معلم
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: ندارد
77000 تومان هر نفر

جزئیات

تور برفی پیست پولادکف

تاریخ حرکت:1398/9/29
تاریخ برگشت:1398/9/29
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 2:00
سختی:2
ظرفیت: 40

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:7:00
  ساعت برگشت21:00
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: ندارد
69000 تومان هر نفر

جزئیات

نرگس باغ خفر و آبشار مروارید

تاریخ حرکت:1398/9/29
تاریخ برگشت:1398/9/29
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 2:00
سختی:1
محل اقامت: مجتمع زیبای گردشگری بابا سهراب
ظرفیت: 40

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:7:00
  ساعت برگشت21:00
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: ندارد
75000 تومان هر نفر

جزئیات

تور جشن شب یلدا

تاریخ حرکت:1398/9/30
تاریخ برگشت:1398/9/30
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 0:00
سختی:1
محل اقامت: یکی از با غ رستوران های شیک و مجلل داخل شهر
ظرفیت: 150

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:19:00
  ساعت برگشت0:00
 • محل سوار شدن


 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: ندارد
  اتوبوس VIP: ندارد
57000 تومان هر نفر

جزئیات

تور ويژه جزيره زيباي هرمز

تاریخ حرکت:1398/10/4
تاریخ برگشت:1398/10/6
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 8:00
سختی:1
محل اقامت: يك شب اقامت در خانه روستايي
ظرفیت: 15

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:22:00
  ساعت برگشت23:55
 • محل سوار شدن

  میدان احسان
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: ندارد
  اتوبوس VIP: دارد
498000 تومان هر نفر

جزئیات

تور یزد

تاریخ حرکت:1398/10/10
تاریخ برگشت:1398/10/13
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 8:00
سختی:2
محل اقامت: اقامتگاه بومگردی
ظرفیت: 24

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:23:00
  ساعت برگشت23:00
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: دارد
565000 تومان هر نفر

جزئیات

تور قشم-هنگام-هرمز

تاریخ حرکت:1398/10/24
تاریخ برگشت:1398/10/27
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 10:00
سختی:1
ظرفیت: 19

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:21:30
  ساعت برگشت0:00
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: دارد
575000 تومان هر نفر

جزئیات

پیمایش فنی کامل دره بوچیر و ساحل نایبند

تاریخ حرکت:1398/10/26
تاریخ برگشت:1398/10/27
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 7:00
سختی:3
محل اقامت: اقامتگاه بوچیر
ظرفیت: 15

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:11:00
  ساعت برگشت23:00
 • محل سوار شدن

  میدان معلم
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: ندارد
378000 تومان هر نفر

جزئیات

تور چابهار

تاریخ حرکت:1398/11/17
تاریخ برگشت:1398/11/22
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 0:00
سختی:2
محل اقامت: هتل چهار ستاره
ظرفیت: 22

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:12:00
  ساعت برگشت16:00
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: ندارد
  اتوبوس VIP: دارد
1550000 تومان هر نفر

جزئیات