۰۹۳۵۷۴۵۳۸۲۹
توریپس | همه تورها

تورهای پیش رو

تور تنگ تیزاب

تاریخ حرکت:1398/6/1
تاریخ برگشت:1398/6/1
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 1:30
سختی:2
ظرفیت: 40

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:7:00
  ساعت برگشت22:00
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: ندارد
65000 تومان هر نفر

جزئیات

تور کهمره سرخی

تاریخ حرکت:1398/6/1
تاریخ برگشت:1398/6/1
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 1:30
سختی:1
ظرفیت: 40

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:7:00
  ساعت برگشت22:00
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: ندارد
61000 تومان هر نفر

جزئیات

تور اکو کمپ شهرکرد

تاریخ حرکت:1398/6/18
تاریخ برگشت:1398/6/20
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 7:00
سختی:2
ظرفیت: 40

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:7:00
  ساعت برگشت23:00
 • محل سوار شدن

  درب اصلی پارک خلدبرین
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: دارد
  اتوبوس VIP: ندارد
395000 تومان هر نفر

جزئیات

کویر زیبای "شهداد" کرمان

تاریخ حرکت:1398/7/2
تاریخ برگشت:1398/7/4
نوع تور:طبیعت گردی
مدت زمان در راه: 8:00
سختی:2
محل اقامت: اقامت به صورت گروهی و کف خواب در باغ اختصاصی آکو در منطقه کویری
ظرفیت: 25

 • جدول زمانی

  ساعت حرکت:22:00
  ساعت برگشت23:00
 • محل سوار شدن

  بعد از ثبت نام اعلام میگردد
 • حمل و نقل

  اتوبوس مسافرتی: ندارد
  اتوبوس VIP: دارد
325000 تومان هر نفر

جزئیات